Δίκτυο Μέσων Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης, Social Media μελών και κάθε είδους πληροφορίας

Τα Μέλη

Τα μέλη και ΜΜΕ του Δικτύου της ηλεκτρονικής οικογένειας Net Family Group έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί με διαδικασίες, κριτήρια και ελέγχους που εξυπηρετούν αυστηρά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Όλα τα τα μέλη της NFG επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τα παρακάτω επιλεγμένα ανά περιφέρεια ΜΜΕ.

ΜΜΕ ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 • ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 • ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΚΡΗΤΗΣ
 • ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε ενδεικτικά μέλη του δικτύου της NFG:

Management
Advertising
News
Services
Contact
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet